Kierowanie się w życiu...

01 kwiecień 2020
Kierowanie się w życiu Słowem Bożym to jedna z najlepszych dróg na zrealizowanie misji wyznaczonej nam przez Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Top