Rzekł mi Pan: Nie...

05 listopad 2019
„Rzekł mi Pan: Nie lękaj się, nie pozostawię cię samą”. (258)

Top