Jezus do św. Faustyny...

01 marzec 2020
Jezus do św. Faustyny „Daję ci cząstkę w odkupieniu rodzaju ludzkiego. Tyś ochłodą w chwili konania Mego”. (310)

Top