św. Faustyna Wtem usłyszałam...

01 marzec 2020
św. Faustyna „Wtem usłyszałam te słowa: jestem siostra... - ta siostra była w Warszawie, a ja obecnie w Wilnie - módl się za mnie, aż ci powiem, kiedy masz przestać; jestem w konaniu. Natychmiast zaczęłam się gorąco modlić do konającego serca Jezusowego (…) - modliłam się tak od godziny trzeciej do godziny piątej. O godzinie piątej usłyszałam te słowa: Dziękuję. Zrozumiałam, że już skonała”. (314)

Top