Z Dzienniczka św. s. Faustyny (1185)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

św. Faustyna „Jezus kocha dusze ukryte. Kwiat ukryty najwięcej zawiera w sobie woni”. (275)
św. Faustyna „Postanowienie. Czegokolwiek Jezus żąda ode mnie, a dotyczy to rzeczy zewnętrznych, pójść zaraz o tym powiedzieć przełożonym; w obcowaniu z przełożoną starać się będę o otwartość i szczerość dziecięcą”. (274)
św. Faustyna „Tak będę postępować, jakoby reguła była tylko dla mnie napisana, a co mnie obchodzi, jak kto postępuje, byle bym ja tak postępowała, jak Bóg sobie tego życzy”. (274)
św. Faustyna „Drugie światło (odnośnie poznania samej siebie) - co do mówienia. Czasami mowię za dużo. Można by było w dwóch,trzech słowach załatwić, a ja na takie załatwianie używam za dużo czasu. Jednak Jezus sobie życzy, abym ten czas obróciła na modlitewki odpustowe za dusze w czyśćcu cierpiące. I mówi mi Pan, jak każde słowo będzie ważone w dzień sądu”. (274)
św. Faustyna „Jezus udzielił mi poznania samej siebie. W tym świetle Bożym widzę swoją wadę główną - to jest pycha, jej odcień - zamknięcie się samej w sobie, brak prostoty w stosunku z Matką Przełożoną”. (274)
św. Faustyna „O, jak się cieszę z wielkości Twojej, Panie. Nim więcej Cię poznaję, tym Cię goręcej pragnę i pożądam”. (273)
św. Faustyna „Ja wiem, że bez Ciebie, Panie, niewiele się przyda usiłowanie moje”. (273)
św. Faustyna „Jezu, proszę Cię z całego serca, daj mi poznać, co Ci się we mnie nie podoba, a zarazem daj mi poznać, co robić, aby Ci się stać milszą”. (273)
św. Faustyna „(Rada ks. dr Sopocko) Jeżeli Bóg będzie chciał coś przeprowadzić, czy wcześniej, czy później przeprowadzi, pomimo trudności przeprowadzi”. (270)
św. Faustyna „(Rada ks. dr Sopocko) Prawdziwe dzieła Boże zawsze napotykają na trudności i nacechowane są cierpieniem”. (270)

Top