Papież podkreślił znaczenie relacji pacjent-lekarz.

12 wrzesień 2020

Papież podkreślił znaczenie relacji pacjent-lekarz.

„Osoba chora jest kimś znacznie więcej niż przypadkiem, który można opisać z punktu widzenia klinicznego. Kiedy chory czuje się uznany w swojej wyjątkowości wzrasta jego zaufanie do zespołu medycznego i otwiera się pozytywna wizja przyszłości” - te słowa Papież skierował do uczestników Światowego Kongresu onkologii ginekologicznej, których przyjął dzisiaj na audiencji. https://www.niedziela.pl/artykul/58070/Papiez-podkreslil-znaczenie-relacji 

Top