Kursy Biblijne (6684)

W tym dziale:

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1436)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Zobacz artykuły...
Kurs Biblijny: Bóg radzi

Kurs Biblijny: Bóg radzi (1417)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Zobacz artykuły...
Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms

Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms (1405)

Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00

Także o godzinie 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMSy cały Stary i Nowy Testament.

np. Księga Rodzaju 1, 23 - 26 "I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»".

Zobacz artykuły...
Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego

Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (1202)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

Zobacz artykuły...
Słowo po angielsku

Słowo po angielsku (1224)

Biblia po Angielsku/ The Bible in English – 19:00

Tym działem, codziennie, otrzymasz na swój telefon fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ In this chapter, every day, you will receive on your phone excerpt of Holy Bible in English. 

np. Genesis 1, 1 - 5 „The Story of Creation. 1In the beginning, when God created the heavens and the earth 2and the earth was without form or shape, with darkness over the abyss and a mighty wind sweeping over the waters. 3Then God said: Let there be light, and there was light. 4God saw that the light was good. God then separated the light from the darkness. 5God called the light “day,” and the darkness he called “night.” Evening came, and morning followed—the first day”.

Zobacz artykuły...
Żeby ludzie lżyli nas z powodu Syna Człowieczego, trzeba naprawdę natrudzić się, żyjąc Ewangelią. W innym wypadku lżą z naszej głupoty i nieodpowiedzialności, więc nie mamy żadnej zasługi Łk 6, 22 – 23 „Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom”.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie». (Mt 5,13-16)

 

Pozwól teraz, by Bóg dotykał przez Słowo Twojego serca... Trwaj w ciszy... Rozważaj... Mogą Cię w tym poprowadzić następujące pytania:

  1. Do czego Jezus porównuje posłannictwo swoich uczniów?

  2. Jakie właściwości ma sól? Na czym polega jej działanie? W jakim celu używa się światła? Czym charakteryzuje się „miasto położone na górze”? Jak to się może przekładać na zadania uczniów?

  3. Czy moje życie jako ucznia Jezusa jest tak wartościowe i pożyteczne dla innych, jak właściwości soli, światła, miasta położonego na górze? Czy swoim postępowaniem nadaję mojemu otoczeniu „smak” Jezusa? Czy moje życie „świeci” obecnością Boga we mnie? Czy radość życia w relacji z Jezusem jest tak we mnie widoczna jak „miasto położone na górze”? Jak pielęgnuję na co dzień relację z Jezusem, by nie utracić zdolności bycia znakiem i świadectwem Jego miłości? Co potrzebuję zmienić, by być bardziej czytelnym znakiem bliskości Boga wobec osób z mojego otoczenia (rodziny, sąsiedztwa, współpracowników, wspólnoty)?

 

Dziękuj Bogu za światło, którym Cię obdarzył. Teraz niech ono zajaśnieje w Twych czynach!

„Moses was one hundred and twenty years old when he died, yet his eyes were undimmed and his vigor unabated. 8The Israelites wept for Moses in the plains of Moab for thirty days, till they had completed the period of grief and mourning for Moses. 9Now Joshua, son of Nun, was filled with the spirit of wisdom, since Moses had laid his hands upon him; and so the Israelites gave him their obedience, just as the LORD had commanded Moses. 10Since then no prophet has arisen in Israel like Moses, whom the LORD knew face to face, 11in all the signs and wonders the LORD sent him to perform in the land of Egypt against Pharaoh and all his servants and against all his land, 12and all the great might and the awesome power that Moses displayed in the sight of all Israel”.
Tamar poszła do domu swego brata, Amnona, a on leżał. Wzięła ciasto, zagniotła, zrobiła placki na jego oczach i upiekła je. 9 Wziąwszy patelnię wypróżniła ją przed nim, ale on wstrzymał się od jedzenia. Amnon powiedział: «Niech ode mnie wszyscy wyjdą!» A gdy wszyscy od niego wyszli, 10 Amnon rzekł do Tamar: «Przynieś posiłek do sypialni, abym przyjął go z twojej ręki». Tamar wzięła placki, które przygotowała, i zaniosła bratu swojemu, Amnonowi, do sypialni. 11 Gdy je przed nim położyła, aby jadł, schwycił ją i rzekł: «Chodź, połóż się ze mną, siostro moja!» 12 Odpowiedziała mu: «Nie, mój bracie! Nie gwałć mię, bo tak się w Izraelu nie postępuje. Zaniechaj tego bezeceństwa! 13 Dokąd się udam z moją zniewagą? A ty, ty stałbyś się jednym z największych przestępców w Izraelu! Porozmawiaj raczej z królem, on ci mnie nie odmówi». 14 On jednak nie posłuchał jej głosu, lecz zadał jej gwałt, zbezcześcił i obcował z nią".
„I ja, bracia, nie mogłem powiedzieć wam jak duchowym, ale jak cielesnym, jak niemowlętom w Pomazańcu. Mleko wam dałem pić, nie potrawę, jeszcze nie bowiem mogliście. Ale ani jeszcze teraz (nie) możecie, jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Kiedy bowiem w was zazdrość i spór, czyż nie cieleśni jesteście i według człowieka chodzicie? Kiedy bowiem mówi ktoś: Ja to jestem Pawła, drugi zaś: Ja Apollosa, nie ludźmi jesteście? Czym więc jest Apollos? Czym zaś jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście, i każdemu jak Pan dał. Ja zasadziłem, Apollos dał pić, ale Bóg dał wzrost; tak że ani sadzący jest czymś, ani dający pić, ale dający wzrost Bóg. Sadzący zaś i dający pić jednym są, każdy zaś własną zapłatę weźmie według trudu. Boga bowiem jesteśmy współpracownikami; Boga rolą, Boga budowaniem jesteście”. (Do Koryntian I 3, 1 - 9)
Płacz w nauczaniu Jezusa jest szansą na radość Łk 6, 21 b „Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie”.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. (Mt 5,1-12)

 

Rozmyślaj teraz nad przeczytanym Słowem... Mogą Ci w tym pomóc następujące pytania:

  1. Co zrobili uczniowie, zanim Jezus zaczął nauczać? Czy zachowuję się jak uczniowie, którzy chcą być jak najbliżej Jezusa? Czy traktuję Jezusa jako mego Nauczyciela i Mistrza? Czy chcę się od Niego uczyć? Czy mam swoje miejsce, do którego przychodzę, by być jak najbliżej z Jezusem i uczyć się od Niego? Czy interesuje mnie Jego punkt widzenia bardziej niż mój własny? Jak go poznaję?

  2. Jakie prawa królestwa Bożego przedstawia Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii? Czy się w nich odnajduję? Którymi żyję na co dzień, a które wciąż wydają mi się odległe, niezrozumiałe, zbyt trudne do realizacji?

  3. Jakim słowem (przymiotnikiem) określa Jezus tych, którzy żyją zaprezentowanymi „statutami” Jego królestwa? Co znaczy słowo „błogosławiony”? Czy czuję się szczęśliwy w moim podążaniu za Jezusem? Jeśli nie, to czego najbardziej brak mi w aktualnym momencie? Ufności złożonej w Bogu w doświadczanych brakach? Pokornej akceptacji własnej słabości lub słabości innych? Łagodności i cierpliwości wobec tego, czego doświadczam? Wytrwałości w zabieganiu o sprawiedliwość i dobro? Serdecznego współczucia wobec siebie i innych? Prawego, czystego spojrzenia na siebie i innych? Wytrwałej troski o trwanie w Bożym pokoju w obliczu lęków, niepokojów? Jednoczenia się z Jezusem w bólu przeciwności i prześladowań?

    Za co chcę teraz Jezusowi podziękować, za co przeprosić, o co prosić?

 

Wyraź swoją wdzięczność Bogu za czas, który otrzymałeś od Niego. Teraz „idź i czyń”!

„Then Moses went up from the plains of Moab to Mount Nebo, the peak of Pisgah which faces Jericho, and the LORD showed him all the land—Gilead, and as far as Dan, 2all Naphtali, the land of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah as far as the Western Sea, 3the Negeb, the plain (the valley of Jericho, the City of Palms), and as far as Zoar. 4The LORD then said to him, This is the land about which I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob, I will give it to your descendants. I have let you see it with your own eyes, but you shall not cross over. 5So there, in the land of Moab, Moses, the servant of the LORD, died as the LORD had said; 6and he was buried in a valley in the land of Moab, opposite Beth-peor; to this day no one knows the place of his burial”.
Amnon położył się więc i udawał chorego. Kiedy przyszedł król, aby go odwiedzić, odezwał się Amnon do króla: «Niech przyjdzie, proszę, moja siostra Tamar i przyrządzi mi dwa placki w mojej obecności, abym mógł przyjąć posiłek z jej ręki». 7 Dawid posłał więc zawiadomienie do pałacu do Tamar: «Pójdź, proszę, do domu twojego brata, Amnona, i przygotuj mu coś do zjedzenia!»".
„Nam zaś objawił Bóg przez Ducha, bo Duch wszystko bada, także głębie Boga. Kto bowiem zna (z) ludzi (te) człowieka, jeśli nie duch człowieka, (ten) w nim? Tak i (te) Boga nikt (nie) poznał z wyjątkiem Ducha Boga. My zaś nie ducha świata wzięliśmy, ale Ducha, (Tego) z Boga, aby znaliśmy (te) przez Boga darowane nam; które także mówimy nie w wyuczonych ludzkiej mądrości słowach, ale w wyuczonych Ducha, duchowymi (rzeczy) duchowe zestawiając. Zmysłowy zaś człowiek nie przyjmuje (tych) Ducha Boga, głupotą bowiem (dla) niego są, i nie może poznać, że duchowo są osądzane; zaś duchowy osądza wszystko, sam zaś przez nikogo (nie) jest osądzany. Kto bowiem poznał myśl Pana, który pouczy Go? my zaś myśl Pomazańca mamy”. (Do Koryntian I 2, 10 – 16)
Strona 8 z 335

Top