Kursy Biblijne (5837)

W tym dziale:

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1267)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Zobacz artykuły...
Kurs Biblijny: Bóg radzi

Kurs Biblijny: Bóg radzi (1241)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Zobacz artykuły...
Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms

Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms (1235)

Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00

Także o godzinie 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMSy cały Stary i Nowy Testament.

np. Księga Rodzaju 1, 23 - 26 "I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»".

Zobacz artykuły...
Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego

Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (1037)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

Zobacz artykuły...
Słowo po angielsku

Słowo po angielsku (1057)

Biblia po Angielsku/ The Bible in English – 19:00

Tym działem, codziennie, otrzymasz na swój telefon fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ In this chapter, every day, you will receive on your phone excerpt of Holy Bible in English. 

np. Genesis 1, 1 - 5 „The Story of Creation. 1In the beginning, when God created the heavens and the earth 2and the earth was without form or shape, with darkness over the abyss and a mighty wind sweeping over the waters. 3Then God said: Let there be light, and there was light. 4God saw that the light was good. God then separated the light from the darkness. 5God called the light “day,” and the darkness he called “night.” Evening came, and morning followed—the first day”.

Zobacz artykuły...
1. Z kim Jezus porównuje to pokolenie? („podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom”) 2. Co mówili o Janie? („zły duch go opętał”) 3. Co mówili o Synu Człowieczym? („żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”) 4. Przez co usprawiedliwiona jest mądrość? („przez swe czyny”)

Świadek Chrystusa Zmartwychwstałego musi się liczyć z niezrozumieniem, nawet od swoich Mk 16, 11 „Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć”.

„The heads of the ancestral houses in a clan of the descendants of Gilead, son of Machir, son of Manasseh—one of the Josephite clans—came up and spoke before Moses and Eleazar the priest and before the leaders who were the heads of the ancestral houses of the Israelites. 2They said: The LORD commanded my lord to apportion the land by lot for a heritage among the Israelites; and my lord was commanded by the LORD to give the heritage of Zelophehad our kinsman to his daughters. 3But if they marry into one of the other Israelite tribes, their heritage will be withdrawn from our ancestral heritage and will be added to that of the tribe into which they marry; thus the heritage that fell to us by lot will be diminished”.
„Podobnie jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając Mnie i służąc innym bogom, tak postępują i z tobą. 9 Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować». 10 I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla. 11 Mówił: «Oto jest prawo króla mającego nad wami panować: Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. 12 I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów”.

„Usłyszawszy zaś i stawszy się pełnymi rozdrażnienia, krzyczeli mówiąc: Wielką Artemida Efezjan. I napełnione zostało miasto zamętem. Ruszyli jednomyślnie do teatru, wspólnie porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszy podróży Pawła. Paweł zaś (gdy chciał) wejść w lud, nie pozwalali mu uczniowie. Niektórzy zaś i (z) rządców Azji, będąc mu przyjaciółmi, posławszy do niego, zachęcali, by nie dać siebie samego do teatru”. (Dokonania wysłanników 19, 28 – 31)

1. Co mówi Jezus o Janie Chrzcicielu? („między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”) 2. Kto w królestwie niebieskim jest większy niż Jan Chrzciciel? („najmniejszy”) 3. Do czego zachęca Jezus? („kto ma uszy, niechaj słucha”)

Maria Magdalena okazała się być pierwszą niosącą Dobrą Nowinę innym Mk 16, 10 „Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym”.

„You will not accept compensation in place of the life of a murderer who deserves to die, but that person must be put to death. 32Nor will you accept compensation to allow one who has fled to a city of asylum to return to live in the land before the death of the high priest. 33You will not pollute the land where you live. For bloodshed pollutes the land, and the land can have no expiation for the blood shed on it except through the blood of the one who shed it. 34Do not defile the land in which you live and in the midst of which I dwell; for I the LORD dwell in the midst of the Israelites”.
„Kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów. 2 Pierworodny syn jego nazywał się Joel, drugiemu było na imię Abiasz: sądzili oni w Beer-Szebie. 3 Jednak synowie jego nie chodzili jego drogą: szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, wypaczali prawo. 4 Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama. 5 Odezwali się do niego: «Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami: ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów». 6 Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: «Daj nam króla, aby nami rządził». Modlił się więc Samuel do Pana. 7 A Pan rzekł do Samuela: «Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą”.

„I oglądacie, i słyszycie, że nie jedynie Efezu, ale prawie całej Azji Paweł ten przekonawszy przestawił dość liczny tłum, mówiąc, że nie są bogami (ci) poprzez ręce stający się. Nie jedynie zaś ta naraża się nam sprawa, (że) ku obaleniu przyjść, ale i wielkiej bogini, Artemidy, świątynia za nic zostać liczona, ma i być odzieraną (z) wielkości jej, którą cała, Azja i zamieszkiwana (ziemia) czci”. (Dokonania wysłanników 19, 26 – 27)

Strona 9 z 292
Top