Kursy Biblijne (6199)

W tym dziale:

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1342)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Zobacz artykuły...
Kurs Biblijny: Bóg radzi

Kurs Biblijny: Bóg radzi (1317)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Zobacz artykuły...
Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms

Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms (1310)

Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00

Także o godzinie 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMSy cały Stary i Nowy Testament.

np. Księga Rodzaju 1, 23 - 26 "I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»".

Zobacz artykuły...
Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego

Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (1098)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

Zobacz artykuły...
Słowo po angielsku

Słowo po angielsku (1132)

Biblia po Angielsku/ The Bible in English – 19:00

Tym działem, codziennie, otrzymasz na swój telefon fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ In this chapter, every day, you will receive on your phone excerpt of Holy Bible in English. 

np. Genesis 1, 1 - 5 „The Story of Creation. 1In the beginning, when God created the heavens and the earth 2and the earth was without form or shape, with darkness over the abyss and a mighty wind sweeping over the waters. 3Then God said: Let there be light, and there was light. 4God saw that the light was good. God then separated the light from the darkness. 5God called the light “day,” and the darkness he called “night.” Evening came, and morning followed—the first day”.

Zobacz artykuły...
„When you go out to war against your enemies and you see horses and chariots and an army greater than your own, you shall not be afraid of them, for the LORD, your God, who brought you up from the land of Egypt, will be with you. 2When you are drawing near to battle, the priest shall come forward and speak to the army, 3and say to them, Hear, O Israel! Today you are drawing near for battle against your enemies. Do not be weakhearted or afraid, alarmed or frightened by them. 4For it is the LORD, your God, who goes with you to fight for you against your enemies and give you victory. 5Then the officials shall speak to the army: Is there anyone who has built a new house and not yet dedicated it? Let him return home, lest he die in battle and another dedicate it”.
„Dawid rozważał w swym sercu: Mogę wpaść któregoś dnia w ręce Saula. Lepiej będzie dla mnie, gdy się schronię do ziemi Filistynów. Wtedy Saul zaprzestanie ścigania mnie po całym kraju izraelskim, i w ten sposób ujdę z jego rąk. 2 Powstał więc Dawid i wraz z sześciuset ludźmi, którzy mu towarzyszyli, udał się do Akisza, syna Maoka, króla Gat. 3 Dawid przebywał przy Akiszu ze swymi ludźmi oraz ich rodzinami: Dawid z dwiema żonami, Achinoam z Jizreel i Abigail, [dawną] żoną Nabala z Karmelu. 4 Kiedy doniesiono Saulowi, że Dawid schronił się w Gat, przestał go ścigać”.
„Uszczęśliwienie więc to nad obrzezaniem czy i nad nieobrzezaniem? Mówimy bowiem: Policzona została Abrahamowi wiara ku usprawiedliwieniu. Jak więc policzona została? W obrzezaniu będącemu czy w nieobrzezaniu? Nie w obrzezaniu, ale w nieobrzezaniu; i znak otrzymał obrzezania: pieczęć usprawiedliwienia wiary, (tej) w nieobrzezaniu, ku być on ojcem wszystkich wierzących w obecności nieobrzezania, ku policzona zostać [i] im (jako) usprawiedliwienie, i ojcem obrzezania (dla tych) nie z obrzezania jedynie, ale i (dla tych) idących w szeregu śladami (tej) w nieobrzezaniu wiary ojca naszego, Abrahama”. (Do Rzymian 4, 9 - 12)

Przeczytaj Słowo i pozwól, by pracowało w Tobie...

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”. Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. (Mk 12,28b-34)

 

Rozmyślaj teraz nad przeczytanym Słowem... Mogą Ci w tym pomóc następujące pytania:

  1. Jakie przykazanie uznaje Jezus za najważniejsze ze wszystkich? Jakie miejsce rzeczywiście (nie deklaratywnie) zajmuje Bóg w moim życiu? Ile czasu poświęcam na słuchanie Go (np. poprzez czytanie Biblii, słuchanie Słowa Bożego na Mszy Świętej, modlitwę osobistą)? Jak wyrażam moją miłość do Boga na co dzień? Czy wkładam w to całe serce, całą duszę, wszystkie możliwości mojego umysłu i wszystkie siły? Czemu/ komu – jeśli nie przede wszystkim Bogu – poświęcam całe moje serce i wszystkie siły?

  2. Jakie przykazanie Jezus uznaje za drugie co do rangi sporód wszystkich przykazań? Jak dziś wprowadzałem w życie przykazanie miłości bliźniego? Czy to, co zamierzałem wobec innych w dalszej części dnia, Jezus uznałby za postawę miłości bliźniego?

Misję Jezusa potwierdza sam Bóg Łk 3, 21 – 22 „Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
„You shall not move your neighbor’s boundary markers erected by your forebears in the heritage that will be allotted to you in the land the LORD, your God, is giving you to possess. 15One witness alone shall not stand against someone in regard to any crime or any offense that may have been committed; a charge shall stand only on the testimony of two or three witnesses. 16If a hostile witness rises against someone to accuse that person of wrongdoing, 17the two parties in the dispute shall appear in the presence of the LORD, in the presence of the priests and judges in office at that time, 18and the judges must investigate it thoroughly. If the witness is a false witness and has falsely accused the other, 19you shall do to the false witness just as that false witness planned to do to the other. Thus shall you purge the evil from your midst. 20The rest shall hear and be afraid, and never again do such an evil thing as this in your midst. 21Do not show pity. Life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, and foot for foot!”
„Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu. 24 Dlatego, jak cenne mi było twoje życie, tak niech będzie cenne u Pana moje życie, niechaj On mię uwalnia od wszelkiego nieszczęścia». 25 I mówił Saul do Dawida: «Bądź błogosławiony, synu mój, Dawidzie: na pewno to, co czynisz, wykonasz z powodzeniem». I udał się Dawid w swoją drogę, a Saul powrócił do siebie”.
„Co więc, powiemy, (że) znaleźć Abraham, praojciec nasz co do ciała? Jeśli bowiem Abraham dzięki czynom został uznany za sprawiedliwego, ma chlubę; ale nie względem Boga. Co bowiem Pismo mówi? Uwierzył zaś Abraham Bogu i policzone zostało mu ku usprawiedliwieniu. Zaś pracującemu zapłata nie jest liczona według łaski, ale według należności; zaś nie pracującemu, wierzącemu zaś w Uznającego za sprawiedliwego bezbożnego, liczona jest wiara jego ku usprawiedliwieniu, tak jak i Dawid mówi (o) uszczęśliwieniu człowieka, któremu Bóg liczy usprawiedliwienie bez czynów: Szczęśliwi, których zostały odrzucone bezprawia i których zostały zasłonięte grzechy; szczęśliwy mąż, którego nie policzy Pan grzechu”. (Do Rzymian 4, 1 - 8)

Przeczytaj Słowo i pozwól, by pracowało w Tobie...

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. (Mt 1,16.18-21)

 

Rozmyślaj teraz nad przeczytanym Słowem... Mogą Ci w tym pomóc następujące pytania:

  1. Co charakteryzuje stosunek Józefa do Maryi w świetle przedstawionego fragmentu Ewangelii? Jakie cechy noszą moje relacje z najbliższymi? Czy są podobne do postawy św. Józefa? W czym?

  2. Jakie zamiary i decyzje Józefa poprzedzają interwencję Boga w opisanym momencie jego życia? Jak zachowuję się wobec szczególnie trudnych wydarzeń w życiu moim i moich najbliższych? Czy moje decycje, słowa, zamiary są ''prawe''? Czy z wiarą i poddaniem się woli Bożej oczekuję interwencji Boga?

  3. Czy trwam w ufności wobec Boga w momentach życia, które – po ludzku patrząc - wydają się pozbawione dobrych rozwiązań? Gdy wspominam takie momenty – za co chcę podziękować Bogu, a za co Go przeprosić?

Postawa Jana Chrzciciela uczy nas cenić bardziej Boże wskazania, niż opierać się na ludzkich kalkulacjach Łk 3, 19 – 20 „Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu innych zbrodni, które popełnił, dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu”.
Strona 4 z 310

Top