Kursy Biblijne (6684)

W tym dziale:

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1436)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Zobacz artykuły...
Kurs Biblijny: Bóg radzi

Kurs Biblijny: Bóg radzi (1417)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Zobacz artykuły...
Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms

Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms (1405)

Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00

Także o godzinie 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMSy cały Stary i Nowy Testament.

np. Księga Rodzaju 1, 23 - 26 "I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»".

Zobacz artykuły...
Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego

Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (1202)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

Zobacz artykuły...
Słowo po angielsku

Słowo po angielsku (1224)

Biblia po Angielsku/ The Bible in English – 19:00

Tym działem, codziennie, otrzymasz na swój telefon fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ In this chapter, every day, you will receive on your phone excerpt of Holy Bible in English. 

np. Genesis 1, 1 - 5 „The Story of Creation. 1In the beginning, when God created the heavens and the earth 2and the earth was without form or shape, with darkness over the abyss and a mighty wind sweeping over the waters. 3Then God said: Let there be light, and there was light. 4God saw that the light was good. God then separated the light from the darkness. 5God called the light “day,” and the darkness he called “night.” Evening came, and morning followed—the first day”.

Zobacz artykuły...
„[Lub] nie wiecie, że łączący się (z) nierządną, jednym ciałem jest? Będą bowiem, mówi, dwoje ku ciału jednemu. Zaś łączący się (z) Panem jednym duchem jest. Uciekajcie (przed) nierządem. Każde zgrzeszenie, które uczyniłby człowiek, na zewnątrz ciała jest, zaś popełniający nierząd ku własnemu ciału grzeszy. Czy nie wiecie, że ciało wasze przybytkiem (tego) w was Świętego Ducha jest, którego macie od Boga, i nie jesteście was samych? Zostaliście kupieni bowiem (za cenę) szacunku, oddajcie chwałę więc Bogu w ciele waszym”. (Do Koryntian I 6, 16 – 20)
Bardziej w naszym życiu przychodzi nam chęć kierowania się sprawiedliwością, niż miłosierdziem, podczas gdy Jezus zachęca do tego drugiego Łk 6, 36 „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków.
Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!» (Mt 7,6.12-14)

 

Teraz pozwól, by Słowo pracowało w Tobie... Rozmyślaj nad Nim... Mogą Cię w tym ukierunkować następujące pytania:

  1. Przed czym Jezus ostrzega swoich uczniów w pierwszych słowach dzisiejszej Ewangelii? Co oznacza przenośnia, której używa? Co jest dla mnie święte? Co jest tak cenne jak perła? Czy Jezus i Jego nauka są dla mnie największą świętością i najcenniejszym skarbem? W czym się to konkretnie wyraża? Czy dzielę się „moją” świętością i skarbem z innymi? Czy pamiętam o tym, by robić to z roztropnością i należnym jej szacunkiem?

  2. Na czym – według Jezusa – polega istota „Prawa i Proroków”? Czy widzę w niej wezwanie do miłości, jakiej sam pragnę dla siebie? Czy chętnie czynię innym dobro, którego sam pragnę i potrzebuję?

  3. Co oznacza metafora ciasnej i szerokiej bramy, którą stosuje Jezus? Do czego prowadzi każda z bram/dróg? Którą z dróg zmierzam? Czy mój życiowy priorytet to zbawienie? Po czym to poznaję? Czy doświadczam trudu na drodze, którą kroczę? Co na ten temat myślę? Czy – ponosząc go (trud, wysiłek, zmaganie, ból) – choćby przez łzy – cieszę się, że zmierzam w dobrym kierunku i dziękuję za to Bogu?

 

Wyraź swoją wdzięczność Bogu za czas, który otrzymałeś od Niego. Teraz dołóż starań, by znalazł on przełożenie na Twój dzień!

Joshua 5, 1 – 5

„When all the kings of the Amorites to the west of the Jordan and all the kings of the Canaanites by the sea heard that the LORD had dried up the waters of the Jordan before the Israelites until they crossed over, their hearts melted and they were utterly dispirited because of the Israelites. 2On this occasion the LORD said to Joshua: Make flint knives and circumcise Israel for the second time. 3So Joshua made flint knives and circumcised the Israelites at Gibeath-haaraloth. 4This was the reason for the circumcision: Of all the people who had come out of Egypt, every male of military age had died in the wilderness during the journey after they came out of Egypt. 5Though all the men who came out were circumcised, none of those born in the wilderness during the journey after the departure from Egypt were circumcised”.
Po upływie czterech lat rzekł Absalom do króla: «Pozwól mi pójść wypełnić w Hebronie ślub, jaki złożyłem Panu. 8 Przebywając w Geszur w Syrii złożył sługa twój obietnicę: Jeżeli Pan sprawi, że powrócę do Jerozolimy, wtedy oddam hołd Panu». 9 Król odpowiedział mu: «Idź w pokoju!» On zaś powstawszy, udał się do Hebronu. 10 Absalom skierował tajnych posłańców do pokoleń izraelskich, żeby mówili: «Gdy tylko posłyszycie dźwięk trąby, wołajcie: "Absalom został królem w Hebronie"». 11 Z Absalomem na jego wezwanie wyruszyło z Jerozolimy dwustu ludzi, nie wiedząc w prostocie swej o niczym. 12 Kiedy Absalom składał ofiarę, posłał również,  z rodzinnego miasta Gilo Achitofela Gilonitę, doradcę Dawida. W ten sposób wzmagało się sprzysiężenie, a otoczenie Absaloma się powiększało".
„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie ja będę władany przez coś. Potrawy (dla) brzucha, i brzuch (dla) potraw, zaś Bóg i ten i te uzna za bezużyteczne. Zaś ciało nie (dla) nierządu, ale (dla) Pana, i Pan (dla) ciała. Zaś Bóg Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc Jego. Nie wiecie, że ciała wasze członkami Pomazańca są? Zabrawszy więc członki Pomazańca, uczynię nierządnej członkami? Nie może stać się!” (Do Koryntian I 6, 12 – 15)
„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie ja będę władany przez coś. Potrawy (dla) brzucha, i brzuch (dla) potraw, zaś Bóg i ten i te uzna za bezużyteczne. Zaś ciało nie (dla) nierządu, ale (dla) Pana, i Pan (dla) ciała. Zaś Bóg Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc Jego. Nie wiecie, że ciała wasze członkami Pomazańca są? Zabrawszy więc członki Pomazańca, uczynię nierządnej członkami? Nie może stać się!” (Do Koryntian I 6, 12 – 15)
Czyniąc dobro i niczego się w zamian nie spodziewając stajemy się synami Najwyższego Łk 6, 35 „Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych”.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata». (Mt 7,1-5)

 

Rozmyślaj w ciszy nad Słowem, które jako żywe i skuteczne, ma moc kształtować teraz Ciebie i Twoje życie... Poprowadzić Cię w tym mogą następujące pytania:

  1. Co Jezus mówi na temat osądzania bliźnich? Czy mam skłonność do osądzania? Łatwiej jest mi zauważać dobro w innych czy słabość/zło? Częściej wspieram innych w wychodzeniu z grzechu (modlitwą, ofiarą, dobrym słowem, konkretną pomocą) czy krytykuję i potępiam?

  2. Jak Jezus uzasadnia swoje ostrzeżenie przed osądem bliźniego? Czego oczekuję od Boga: sądu według prawa i sprawiedliwości czy miłosierdzia? Czego doświadczam w Sakramencie Pokuty: sprawiedliwości czy miłosierdzia? Jak sam postępuję wobec innych: osądzam czy - stając w prawdzie - jednocześnie usprawiedliwiam i wybaczam?

  3. Jak Jezus parzy na kwestię korygowania błędów innych? Czy moim priorytetem jest przede wszystkim badanie własnego sumienia i postępowania? Czy ćwiczę się w tym przez codzienny rachunek sumienia? Czy – podejmując go – proszę o łaskę patrzenia na siebie oczami Boga? Jak wygląda moje przygotowanie do Sakramentu Pokuty? Czy doświadczenia związane z moją własną słabością i grzechem oraz miłosierdziem Boga wobec mnie, przekładam na relacje z innymi? Czy patrzę na innych spojrzeniem Bożym: w prawdzie, ale też w miłosierdziu? Czy mam skłonność na przymykania oczu na błędy i grzechy innych? Czy – jeśli trzeba – potrafię podjąć na ten temat rozmowę w duchu prawdy, ale też z cierpliwością, wyrozumiałością i gotowością pomocy?

 

Podziękuj za wnioski, do których doprowadził Cię Bóg w czasie tego rozmyślania. Teraz idź i niech one zmieniają Twe życie!

„The people came up from the Jordan on the tenth day of the first month, and camped in Gilgal on the eastern limits of Jericho. 20At Gilgal Joshua set up the twelve stones that had been taken from the Jordan, 21saying to the Israelites, In the future, when your children ask their parents, What do these stones mean? 22you shall inform them, Israel crossed the Jordan here on dry ground. 23For the LORD, your God, dried up the waters of the Jordan in front of you until you crossed over, just as the LORD, your God, had done at the Red Sea, drying it up in front of us until we crossed over, 24in order that all the peoples of the earth may know that the hand of the LORD is mighty, and that you may fear the LORD, your God, forever”.
Strona 4 z 335

Top