Jezus doskonale zna losy...

04 październik 2019
Jezus doskonale zna losy każdego ucznia, choć nie wszyscy są tak wyrywni, jak Piotr Mk 14, 29 „Na to rzekł Mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!”

Top