Nawet przebywanie z Jezusem...

02 grudzień 2019

Nawet przebywanie z Jezusem, w obliczu Jego śmierci, nie pomaga, aby się nie martwić Mk 16, 1 – 2 „Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło”.

Top