Gdy Pan Bóg posyła swoje anioły, to...

02 grudzień 2019

Gdy Pan Bóg posyła swoje anioły, to bardzo często po to, aby człowiek po spotkaniu z nimi podjął zadania, do których jest zaproszony Mk 16, 7 „Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”.

Top