Jezus wybiera na pierwszego świadka...

02 grudzień 2019

Jezus wybiera na pierwszego świadka zmartwychwstania kobietę – to powinno nam dużo mówić Mk 16, 9 „Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów”.

Top