Jezus dobiera sposób przychodzenia do człowieka...

02 grudzień 2019

Jezus dobiera sposób przychodzenia do człowieka, do okoliczności, w jakich człowiek się znalazł Mk 16, 12 „Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi”.

Top