Jezus, gdy jest odrzucane świadectwo Jego uczniów...

02 grudzień 2019

Jezus, gdy jest odrzucane świadectwo Jego uczniów, często sam wkracza, aby pokazać, kim jest Mk 16, 14 „W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego”.

Top