Aby sprawdzić poziom swojej wiary warto przejrzeć się w Ewangelii

02 grudzień 2019

Aby sprawdzić poziom swojej wiary warto przejrzeć się w Ewangelii Mk 16, 17 – 18 „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.

Top