Pan Jezus realizuje swoją misję...

02 grudzień 2019

Pan Jezus realizuje swoją misję także przez to, że jest czas na odejście Mk 16, 19 „Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”.

Top