Dzięki rozmowie anioła z człowiekiem...

02 grudzień 2019

Dzięki rozmowie anioła z człowiekiem możemy choć trochę więcej dowiedzieć się o samych aniołach Łk 1, 19 „Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną”.

Top