Rozmowa Maryi z aniołem odkrywa rzeczy dotąd nieznane i staje się proroctwem

08 styczeń 2020

Rozmowa Maryi z aniołem odkrywa rzeczy dotąd nieznane i staje się proroctwem Łk 1, 31 – 33 „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Top