Od Maryi uczymy się bez lęku stawiać pytania wobec woli Boga, która ma się zrealizować w naszym życiu

08 styczeń 2020

Od Maryi uczymy się bez lęku stawiać pytania wobec woli Boga, która ma się zrealizować w naszym życiu Łk 1, 34 „Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Top