Maryja, mając wiedzę do anioła, z poza pięciu zmysłów, może doświadczyć, że ta wiedza jest prawdziwa

08 styczeń 2020

Maryja, mając wiedzę do anioła, z poza pięciu zmysłów, może doświadczyć, że ta wiedza jest prawdziwa Łk 1, 39 – 41 „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę”.

Top