Rozwiązania ludzkie wielokrotnie nie...

01 wrzesień 2020
Rozwiązania ludzkie wielokrotnie nie zgadzają się z Bożymi rozwiązaniami Łk 8, 49 „Gdy On jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił: Twoja córka umarła, nie trudź już Nauczyciela!”

Top