W czym przejawia się miłość ?

21 październik 2016

Bóg wychodzi pierwszy z inicjatywą miłości

1 J 4, 10 „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”.

Top