Zachęta do miłości

21 październik 2016

Zachęta do miłości skierowana przez apostoła, jako odpowiedź na miłość Pana Boga do nas

1 J 4, 11 „Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować”.

Top