Miara miłości do Boga

21 październik 2016

Miarą naszej miłości do Boga jest miłość wzajemna

1 J 4, 12 „Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała”.

Top