Pierwszy etap relacji z Jezusem

21 październik 2016

Uznanie Jezusa, jako Boga jest pierwszym etapem budowania z Nim relacji

1 J 4, 15 „Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu”.

Top