Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (718)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 25 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Za co Jezus wysławiał Ojca w dzisiejszej Ewangelii? („że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”)

2. Kto zna Syna i Ojca? („nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 20 - 24) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus czynił wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów? („że się nie nawróciły”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 34 – 11, 1) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto nie jest godzien Jezusa? („kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie… kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie… kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną”)

2. Kto znajdzie życie? („kto straci swe życie z mego powodu”)

3. Kto nie utraci swej nagrody? („kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 7 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobił Jezus? („przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch”)

2. Jaką władzę dał Dwunastu Jezus i co im przykazał? („nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy”)

3. Co zrobiło Dwunastu? („Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 24 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Czy jest coś zakrytego? („nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć”)

2. Czy powinniśmy się czegoś bać? („dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”)

3. Do kogo przyzna się Jezus? („do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 16 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co nakazuje Jezus apostołom? („miejcie się na baczności przed ludźmi!”)

2. Dlaczego Jezus mówi, aby uczniowie mieli się na baczności przed ludźmi? („będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu”)

3. Jakiej rady Jezus udziela apostołom? („kiedy was wydadzą nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 7 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jakie wskazania dał Jezus dwunastu? („uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!”)

2. Co jeszcze polecił uczniom Jezus? („nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani laski!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 27 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytał Jezusa Piotr? („oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”)

2. Co odrzekł mu Jezus? („przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela”)

3. O czym jeszcze pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 32 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo przyprowadzono do Jezusa? („niemowę opętanego”)

2. Kiedy niemy odzyskał mowę? („po wyrzuceniu złego ducha”)

3. Co mówili na to faryzeusze? („wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”)

4. Co robił Jezus? („głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości”)

5. Co rzekł Jezus do uczniów? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 18 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co poprosił Jezusa zwierzchnik synagogi? („moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie”)

2. Co zrobił Jezus? („wstał i wraz z uczniami poszedł za nim”)

3. Kto dotknął się frędzli płaszcza Jezusa i dlaczego? („kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok… bo sobie mówiła: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”)

4. Jak zareagował Jezus i co powiedział? („obrócił się, i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła”) 5. Co zrobił Jezus dla córki zwierzchnika synagogi? („ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała”)

Strona 1 z 36
Top