Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (665)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 28, 16 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobili uczniowie, gdy ujrzeli Jezusa? („oddali Mu pokłon”)

2. Co rzekł Jezus do uczniów? („Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 13 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robili uczniowie, gdy do Jezusa przynoszono dzieci, aby ich dotknął? („szorstko zabraniali”)

2. Jak zareagował Jezus widząc to, i co powiedział? („oburzył się… Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co pytali Jezusa faryzeusze, chcąc wystawić Go na próbę? („czy wolno mężowi oddalić żonę”)

2. Co odrzekł im Jezus? („Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”)

3. O czym jeszcze pouczył Jezus? („kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 14, 22 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co powiedział Jezus łamiąc chleb? („Bierzcie, to jest Ciało moje”)

2. Co następnie rzekł Jezus? („To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 9, 38 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jan do Jezusa? („Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”)

2. Co na te słowa odparł Janowi Jezus? („Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 9, 30 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczał Jezus swoich uczniów? („Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”)

2. Co rzekł Jezus do Dwunastu? („jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 2, 1 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto był na weselu w Kanie Galilejskiej? („Matka Jezusa”)

2. Kogo jeszcze zaproszono na wesele? („Jezusa i Jego uczniów”)

3. Co powiedziała Jezusowi Matka, gdy brakło wina? („nie mają już wina”)

4. Co odpowiedział Jezus? („czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina Moja?”)

5. Co rzekła Matka Jego do sług? („zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”)

6. Co Jezus kazał wykonać sługom? („napełnijcie stągwie wodą… zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 26 – 27; 16, 12 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto będzie świadczył o Jezusie? („Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie”)

2. Kto doprowadzi do całej prawdy? („Duch Prawdy”)

3. Co oznajmi Duch Prawdy? („rzeczy przyszłe”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 21, 20 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do Piotra? („Ty pójdź za Mną!”)

2. Co czytamy w ostatnim zdaniu Ewangelii według św. Jana? („Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 21, 15 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jezus spytał Szymona Piotra? („czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”)

2. Co odpowiedział Piotr? („tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”)

3. Co powierzył mu Jezus? („paś baranki moje! paś owce moje!”)

4. Co następnie rzekł Jezus do Piotra? („pójdź za Mną!”)

Strona 1 z 34
Top