Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (599)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 8, 51 - 59) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto nie zazna śmierci na wieki? („jeśli kto zachowa moją naukę”)

2. O co Żydzi oskarżyli Jezusa? („teraz wiemy, że jesteś opętany”)

3. Kto otacza chwałą Jezusa? („jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 8, 31 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kiedy będziemy prawdziwie uczniami Jezusa i poznamy prawdę? („jeżeli będziecie trwać w nauce mojej…poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”)

2. Kto jest niewolnikiem grzechu? („każdy, kto popełnia grzech”)

3. Kiedy będziemy rzeczywiście wolni? („jeżeli więc Syn was wyzwoli”)

4. Co głosi Jezus? („głoszę to, co widziałem u mego Ojca”)

5. Czy Jezus wyszedł od siebie? („nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 8, 21 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus powiedział do Żydów, że pomrą w swoich grzechach? („pomrzecie w grzechach swoich…jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM”)

2. O czym mówił Jezus? („to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył”)

3. Czy Jezus pozostawał w łączności z Ojcem? („Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”)

4. Co stało się, gdy Jezus to mówił? („wielu uwierzyło w Niego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 1, 16. 18 – 21. 24 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. W jaki sposób Maryja stała się brzemienną? („za sprawą Ducha Świętego”)

2. Co zamierzał zrobić Józef? („oddalić Ją potajemnie”)

3. Co rzekł anioł do Józefa? („nie bój się wziąć do siebie Maryi…z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus”)

4. Co zrobił Józef? („uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 12, 20 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Grecy prosili Filipa? („chcemy ujrzeć Jezusa”)

2. Co odpowiedział Jezus? („Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy…. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 7, 40 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego strażnicy nie pojmali Jezusa? („nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia”)

2. O co spytali strażników arcykapłani i faryzeusze? („czyż i wy daliście się zwieść?”)

3. Co rzekł Nikodem? („czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni?)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 7, 1 – 2. 10. 25 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. W jaki sposób przyszedł Jezus? („Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie”)

2. Co zamierzano zrobić z Jezusem? („zamierzali więc Go pojmać”)

3. Dlaczego nikt nie podniósł na Niego ręki? („ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 31 - 47) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co świadczy o tym, że Ojciec posłał Jezusa? („dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał”)

2. Dlaczego Żydzi nie mają słowa trwającego w nich? („bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 17 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Żydzi usiłowali zabić Jezusa? („Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu”)

2. Kto ma życie wieczne? („kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał”)

3. Co stanie się z tymi, którzy pełnili dobre czyny? („pójdą na zmartwychwstanie życia”)

4. Co stanie się z tymi, którzy pełnili złe czyny? („na zmartwychwstanie potępienia”)

5. Czy Jezus może czynić coś sam z siebie? („Ja sam z siebie nic czynić nie mogę”)

6. Czyjej woli szuka Jezus? („woli Tego, który Mnie posłał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 1 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto znajdował się przy sadzawce? („człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę”)

2. O co spytał tego człowieka Jezus? („Czy chcesz stać się zdrowym?”)

3. Co rzekł do niego Jezus? („Wstań, weź swoje łoże i chodź!”)

4. Co następnie się stało? („Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził”)

5. Co Żydzi rzekli do uzdrowionego? („Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża”)

6. Co im odrzekł? („Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź”)

7. Co Jezus rzekł do uzdrowionego? („Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”)

Strona 1 z 30
Top