Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 7, 21. 24 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

02 grudzień 2019
1. Kto wejdzie do królestwa niebieskiego? („ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”) 2. Do kogo Jezus porównuje tych, którzy słuchają Jego słów i je wypełniają? („można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale”)

Top