Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 27 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

02 grudzień 2019
1. Co wołali do Jezusa niewidomi? („ulituj się nad nami”) 2. O co spytał ich Jezus? („wierzycie, że mogę to uczynić?”) 3. Co odrzekli niewidomi? („tak, Panie!”) 4. Co zrobił wtedy Jezus? („dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech wam się stanie!”) 5. Co następnie nastąpiło? („otworzyły się ich oczy”)

Top