Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 3, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

02 grudzień 2019
1. Co robił Jan i dlaczego? („głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów”)

Top