Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 28 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

02 grudzień 2019
1. Do czego zachęca Jezus? („Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”) 2. Do czego jeszcze zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii, i co obiecuje? („Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”)
Top