Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 11 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

02 grudzień 2019
1. Co mówi Jezus o Janie Chrzcicielu? („między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”) 2. Kto w królestwie niebieskim jest większy niż Jan Chrzciciel? („najmniejszy”) 3. Do czego zachęca Jezus? („kto ma uszy, niechaj słucha”)
Top