Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 1, 18 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

02 grudzień 2019
1. W jaki sposób Maryja stała się brzemienną? („za sprawą Ducha Świętego”) 2. Co zamierzał zrobić Józef? („oddalić ją potajemnie”) 3. Co rzekł anioł Józefowi? („nie bój się wziąć do siebie Maryi…z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus”) 4. Jaka będzie misja Jezusa? („zbawi swój lud od jego grzechów”) 5. W jakim celu stało się to wszystko? („aby się wypełniło słowo Pańskie”)
Top