Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 17 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

02 grudzień 2019
1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was”) 2. Kto będzie zbawiony? („kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”)
Top