Przeczytaj Słowo i pozwól,...

01 marzec 2020

Przeczytaj Słowo i pozwól, by pracowało w Tobie...

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”. Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. (Mk 12,28b-34)

 

Rozmyślaj teraz nad przeczytanym Słowem... Mogą Ci w tym pomóc następujące pytania:

  1. Jakie przykazanie uznaje Jezus za najważniejsze ze wszystkich? Jakie miejsce rzeczywiście (nie deklaratywnie) zajmuje Bóg w moim życiu? Ile czasu poświęcam na słuchanie Go (np. poprzez czytanie Biblii, słuchanie Słowa Bożego na Mszy Świętej, modlitwę osobistą)? Jak wyrażam moją miłość do Boga na co dzień? Czy wkładam w to całe serce, całą duszę, wszystkie możliwości mojego umysłu i wszystkie siły? Czemu/ komu – jeśli nie przede wszystkim Bogu – poświęcam całe moje serce i wszystkie siły?

  2. Jakie przykazanie Jezus uznaje za drugie co do rangi sporód wszystkich przykazań? Jak dziś wprowadzałem w życie przykazanie miłości bliźniego? Czy to, co zamierzałem wobec innych w dalszej części dnia, Jezus uznałby za postawę miłości bliźniego?

Top