Przeczytaj Słowo i pozwól,...

01 marzec 2020

Przeczytaj Słowo i pozwól, by pracowało w Tobie...

Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”. Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?”. I precz go wyrzucili.
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż to jest. Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon. (J 9,1.6–9.13–17.34–38)

 

Rozmyślaj teraz nad przeczytanym Słowem... Mogą Ci w tym pomóc następujące pytania:

  1. Jaki problem miał niewidomy z dzisiejszej Ewangelii? Jakie dobro (dobra) wyświadczył mu Jezus?

  2. Z jakimi problemami dziś staję przez Bogiem? Czy wierzę, że Jezus ma dla mnie dobro w tej sytuacji, w której jestem? Czy powierzyłem Mu swoje kłopoty, braki, zmartwienia? Czy zaufałem Jego prowadzeniu i Jego rozwiązaniom? Czy potrafię teraz oderwać myśli od siebie i swoich problemów, by całkowicie skupić się na Nim?

  3. Czego doświadczył niewidomy ze strony faryzeuszów? Czy podejmuję wysiłek zachowania czujności i stałości w sytuacji, gdy inni podważają działanie Boga w moim życiu, zawracają mnie z drogi pełnienia Jego woli lub sieją zamęt w moim myśleniu?

  4. Jak zakończyło sie ostatecznie spotkanie niewidomego z Jezusem? Jak chcę zakończyć moje obecne spotkanie z Nim na modlitwie?

Top