O czym Jezus powiedział przypowieść?

28 październik 2016

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym Jezus powiedział przypowieść? („że zawsze powinni się modlić i nie ustawać”)

2. O czym pouczył Jezus? („a Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę”)

3. O co spytał Jezus? („czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”)

Top