(Dokonania wysłanników 8, 14 – 19)

14 sierpień 2019

„Usłyszawszy zaś (ci) w Jerozolimie wysłannicy, że przyjęła Samaria słowo Boga, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy zszedłszy pomodlili się za nich, żeby wzięli Ducha Świętego, jeszcze nie bowiem był na nikogo (z) nich (spadł), jedynie zaś zanurzeni byli w imię Pana, Jezusa. Wtedy nakładali ręce na nich i brali Ducha Świętego. Zobaczywszy zaś Szymon, że przez nałożenie rąk wysłanników jest dawany Duch, przyniósł im pieniądze mówiąc: Dajcie i mnie władzę tę, aby (na) którego nałożę ręce, brał Ducha Świętego”. (Dokonania wysłanników 8, 14 – 19)

Top