Wszedłszy zaś do synagogi...

15 grudzień 2019

„Wszedłszy zaś do synagogi mówił otwarcie przez miesiące trzy, wykładając i przekonując o królestwie Boga. Gdy zaś niektórzy czynili się twardymi i nie ulegali, złorzecząc drodze przed mnogością, odstąpiwszy od nich, oddzielił uczniów, co dzień wykładając w szkole Tyrannosa. To zaś stało się przez lata dwa, tak że wszyscy zamieszkujący Azję usłyszeć słowo Pana: Judejczycy i Hellenowie”. (Dokonania wysłanników 19, 8 – 10)

Top