To zaś stało się...

15 grudzień 2019

„To zaś stało się znajome wszystkim Judejczykom i Hellenom zamieszkującym Efez. I spadła bojaźń na wszystkich nich, i wywyższane było imię Pana, Jezusa. Liczni (z tych), (którzy uwierzyli), zaczynali wyznając i oznajmiając dokonania ich. Dość liczni zaś (z tych), zabobony (którzy dokonali), zniósłszy księgi, palili przed wszystkimi. I zrachowali szacunki ich, i znaleźli srebra dziesiątków tysięcy pięć. Tak na sile Pana słowo wzrastało i było silne”. (Dokonania wysłanników 19, 17 – 20)

Top