Usłyszawszy zaś i stawszy się...

15 grudzień 2019

„Usłyszawszy zaś i stawszy się pełnymi rozdrażnienia, krzyczeli mówiąc: Wielką Artemida Efezjan. I napełnione zostało miasto zamętem. Ruszyli jednomyślnie do teatru, wspólnie porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszy podróży Pawła. Paweł zaś (gdy chciał) wejść w lud, nie pozwalali mu uczniowie. Niektórzy zaś i (z) rządców Azji, będąc mu przyjaciółmi, posławszy do niego, zachęcali, by nie dać siebie samego do teatru”. (Dokonania wysłanników 19, 28 – 31)

Top