Po zaś powstrzymać się...

15 grudzień 2019

„Po zaś powstrzymać się zamęt wezwawszy Paweł uczniów i zachęciwszy, pozdrowiwszy wyszedł, (by) iść do Macedonii. Przeszedłszy zaś części tamte i zachęciwszy ich słowem licznym, przyszedł do Hellady. Przetrwawszy miesiące trzy, (ponieważ stała się) zmowa (przeciw) niemu od Judejczyków, zamierzającemu wypływać do Syrii, stał się mniemania, (by) wracać przez Macedonię. Towarzyszył zaś mu Sopater Pyrrusa, Derejczyk, (z) Tessalończyków zaś Arystarch i Sekunduj, i Gajus derejczyk, i Tymoteusz, Azjańczycy zaś: Rychlik i Trofim”. (Dokonania wysłanników 20, 1 – 4)

Top