Ci zaś poszedłszy naprzód...

15 grudzień 2019

„Ci zaś poszedłszy naprzód, oczekiwali nas w Triadzie. My zaś odpłynęliśmy po dniach przaśników z Filippi i przyszliśmy do nich do Triady w ciągu dni pięciu, gdzie przebywaliśmy dni siedem. W zaś pierwszym szabatu, (gdy zebraliśmy się) my, (by) połamać chleb, Paweł wykładał im, zamierzając wychodzić (tego) nazajutrz. Przeciągnął słowo aż do środka nocy. Były zaś lampy dość liczne w górnej komnacie, gdzie byliśmy zebrani”. (Dokonania wysłanników 20, 5 – 8)

Top