Jeśli zaś ktoś zasmucił,...

01 wrzesień 2020
„Jeśli zaś ktoś zasmucił, nie mnie zasmucił, ale po części, aby nie obciążałbym, wszystkich was. Dość dużym dla takiego potępienie to przez większość, tak że przeciwnie, raczej wy darować i zachęcić, aby nie jakoś obfitszym smutkiem został pochłonięty taki. Dlatego zachęcam was ustalić ku niemu miłość; na to bowiem i napisałem, aby poznałbym wypróbowanie wasze, czy ku wszystkiemu posłuszni jesteście. Któremu zaś coś darujecie, i ja; i bo ja, co darowałem, jeśli coś darowałem, z powodu was w osobie Pomazańca, aby nie staliśmy się łupem zachłanności od szatana, nie bowiem jego pomyślenia nie poznajemy”. (Do Koryntian II 2, 5 – 11)

Top