Wszyscy Cię szukają.

07 styczeń 2020

”Wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. Mk 1, 37 b - 38
”W tym mglistym świecie, święci jaśnieją niczym gwiazdy na firmamencie”. św. Antoni z Padwy
Ps. Jezus pokazując, jak wygląda Jego życie, daje nam szansę na naśladowanie Go. ks. Rafał Jarosiewicz

Top