Czy wiesz, że dzieci,...

01 marzec 2020
Czy wiesz, że dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do której są powołani wszyscy ludzie? Zob. KKK 1250

Top