Czy wiesz, że zwyczajnym...

01 marzec 2020
Czy wiesz, że zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w Kościele łacińskim także diakon? Zob. KKK 1256

Top