Czy wiesz, że chrzest...

01 kwiecień 2020
Czy wiesz, że chrzest odpuszcza wszystkie grzechu, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech? Zob. KKK 1263

Top