Czy wiesz, że jeśli...

01 maj 2020
Czy wiesz, że jeśli jakiś chrześcijanin znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, każdy kapłan może udzielić mu bierzmowania? Zob. KKK 1314

Top