Czy wiesz, że bierzmowanie,...

01 maj 2020
Czy wiesz, że bierzmowanie, podobnie jak chrzest, wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter? Zob. KKK 1317

Top